Doplňkové penzijní spoření

Jak si po důchodové reformě spořit na vlastní důchod?

O co se jedná?

V rámci doplňkového penzijního spoření jsou vaše příspěvky, příspěvky vašeho zaměstnavatele a také státní příspěvky vloženy do účastnických fondů, které obhospodařuje penzijní společnost. Zhodnocené pak slouží jako váš doplňkový příjem ve stáří.

Výhody doplňkového penzijního spoření

 • možnost čerpání předdůchodu
 • státní příspěvek až 230 Kč měsíčně
 • odečet až 12 000 Kč ročně z daňového základu
 • bezplatná služba Daňové optimum pro maximální daňové výhody
 • sami si vybíráte investiční strategii v účastnických fondech

Doplňkové penzijní spoření vzniká od 1. 1. 2013 vedle stávajícího penzijního připojištění se státním příspěvkem s následujícími rozdíly:

Není garantováno nezáporné zhodnocení.

Garance totiž umožňuje investovat jen do nejkonzervativnějších aktiv a paradoxně tak snižuje možnost vysokého výnosu.

Můžete si vybrat z několika účastnických fondů.

Místo toho sami můžete ovlivnit míru rizika a tedy i výnosu – od nejkonzervativnějších fondů až po fondy s vysokým výnosem.

Zaniká výsluhová penze, vznikají předdůchody.

Ve zvláštní sekci si můžete přečíst více o předdůchodech.

Jak se zapojit do doplňkového penzijního spoření

Doplňkové penzijní spoření u ING Penzijní společnosti není možné sjednat on-line, pokud již máte tento nový produkt sjednán u jiné penzijní společnosti nebo pokud již máte kdekoliv sjednané penzijní připojištění se státním příspěvkem (původní produkt nabízený do 30.11.2012) . V takovém případě nás prosím kontaktujte na lince 800 111 464.

Základní informace o spoření

Minimální doba trváni 2 roky
Vstupní věk nejméně 18 let
Pro cizince s bydlištěm v EU a účastí na veřejném zdravotním nebo důchodovém pojištěni
Minimální měsíční příspěvek 100 Kč (pro získání státního příspěvku 300 Kč)
Maximální měsíční příspěvek není omezen
Zpětné placení příspěvků (v případě odkladu) ano
Možnost přerušení placení ano
Možnost příspěvku zaměstnavatele ano

Proč si šetřit na vlastní důchod?

Hlavní výhodou doplňkového penzijního spoření je možnost spořit na důchod na váš vlastní účet, ze kterého vám nikdo nic nevezme. Ve státním průběžném systému doposud platíte na důchody ostatních, ale nikdo vám negarantuje, že o váš důchod bude postaráno.

Kromě toho můžete sami rozhodovat o výši zhodnocení a rizika a také kontrolovat své naspořené prostředky, které je navíc možné dědit.

ING Penzijní společnost pro vás představuje jistotu:

 • jeden z nejvýznamnějších hráčů na trhu penzijních produktů
 • součást globální finanční skupiny ING s holandskou tradicí od roku 1845
 • ověřené zkušenosti ve více jak 40 zemích světa
 • ocenění penzijního připojištění nezávislými finančními odborníky
 • bezplatná služba „Daňové optimum“ pro automaticky nejvyšší možné daňové výhody

Daňové úlevy

Odpočet až 12 000 Kč/rok

Celková maximální výše daňových úlev zůstává nezměněna, tj. 12 000 Kč za rok.

 

12 x (Y - 1000 Kč) / měsíc

Pokud chce účastník uplatnit daňové úlevy, musí měsíční příspěvek přesahovat částku 1000 Kč. Tuto částku nad 1 000 Kč si může uplatnit jako daňový odpočet.

Účastník vs. zaměstnavatel

Daňové úlevy se i nadále vztahují pouze
na vlastní příspěvek účastníka.

 

2000 Kč

Optimální měsíční příspěvek pro čerpání maximální státní podpory (230 Kč), který zároveň umožní uplatnění daňových úlev
v plné výši, od 1. ledna 2013 činí 2000 Kč.

Jak zvolit optimální výši měsičního příspěvku?

„Měsíčně platím
méně než 300 Kč“

Pozor! Pokud nezvýšíte měsíční úložku minimálně na 300 Kč, ztratíte nárok na státní příspěvek.
 

„Měsíčně platím
méně než 1000 Kč“

Získáte státní příspěvek, ale pokud navýšíte měsíční úložku na 1000 Kč, získáte maximální možný státní příspěvek 2760 Kč ročně.

„Měsíčně platím
2000 Kč a více“

Gratulujeme, 2000 Kč je optimální úložka, při které získáte ročně 4560 Kč (státní příspěvky a daňová zvýhodnění).

Příspěvek účastníka (měsíčně) 100 300 500 1000 1500 2000
Státní příspěvek (ročně) 0 1080 1560 2760 2760 2760
Daňová úspora (ročně) 900 1800
Příspěvek účastníka Státní příspěvek po 1. 1. 2013
300 – 399 Kč 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400 – 499 Kč 110 Kč + 20 % z částky nad 400 Kč
500 – 599 Kč 130 Kč + 20 % z částky nad 500 Kč
600 – 699 Kč 150 Kč + 20 % z částky nad 600 Kč
700 – 799 Kč 170 Kč + 20 % z částky nad 700 Kč
800 – 899 Kč 190 Kč + 20 % z částky nad 800 Kč
900 – 999 Kč 210 Kč + 20 % z částky nad 900 Kč
1000 a více Kč 230 Kč

Využijte zdarma službu Daňové optimum.

0,- Kč

Je zdarma.
 

MAX

Možnost získání maximálního daňového odpočtu za vaše platby.

Prosinec

Dle vašich celoročních příspěvků je vám vypočteno, kolik ještě potřebujete zaplatit, abyste dosáhli maximálního daňového odpočtu.
 

Jak službu objednat?

Vyplňte sekci „Služba daňové optimum“ ve formuláři ke smlouvě a odešlete jí na adresu Nádražní 25, 150 00 Praha 5, nebo odevzdejte na nejbližší pobočce ING Penzijní společnosti.

Platnost "Daňového optima" je možné ukončit písemnou formou, a to vyplněním a podepsáním formuláře Oznámení změny. Fond může ukončit provozování "Daňového optima" v případě změny zákonných ustanovení. V případě ukončení "Daňového optima" je Fond povinen oznámit tuto skutečnost účastníkům, kteří měli "Daňové optimum" sjednáno. Výše příspěvku účastníka na měsíc prosinec v tomto případě odpovídá částce sjednané v účastníkově smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem u Fondu.

Možnost výplaty penze

Předdůchod

Při dosažení věku o 5 let nižšího, než je důchodový věk, době příspěvku minimálně 60 kalendářních měsíců a při splnění dalších podmínek.

Jednorázové vyrovnání

Nárok na tuto penzi vzniká po minimálně 5 letech spoření a dosaženi věku účastníka, potřebného pro vznik nároku na starobní důchod.

Invalidní penze na určenou dobu

Invalidní penze vám bude přiznána nejméně po 36 měsících spoření a při současném přiznání třetího stupně invalidity.

Uhrazení jednorázového pojistného pro doživotní penzi

Na tuto penzi máte nárok po minimálně 5 letech spoření a současném dosažení věku, který je o 5 let nižší, než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona.

Uhrazení jednorázového pojistného pro penzi na přesně
stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu

Na tuto penzi máte nárok po minimálně 5 letech spoření a současném dosažení věku, který je o 5 let nižší, než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona.

Starobní penze na určenou dobu

Na tuto penzi máte nárok po minimálně 5 letech spoření a současném dosažení věku, který je o 5 let nižší, než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona.

Odbytné

Na vyplacení odbytného máte nárok po nejméně dvou letech spoření.

Přejete si vyplatit naspořené prostředky?

Využijte pomocníka pro vyhledání
Žádosti o výplatu penze
 

Jste účastníkem Penzijního připojištění ING PS (smlouva do 31.12.2012)? Ano Ne

 

Jste účastníkem doplňkového penzijního spoření ING PS (smlouva od 1.1.2013)? Ano Ne

 

Jste účastníkem Penzijního připojištění ING Penzijní společnosti? AnoNe

 

Jakou dávku z Penzijního připojištění chcete vyplatit?

Starobní
penze
Invalidní
penze
Jednorázové
vyrovnání
Odbytné Výsluhová
penze

 

Litujeme, ale nemáte nárok na výplatu penze od ING PS.

 

Jaký penzijní plán máte?

Penzijní plán č. 2 Nabízen od 16. 11.1995
do 31. 1. 2000
Penzijní plán č. 3 Nabízen od 1. 2. 2000
do 30. 9. 2004
Penzijní plán č. 4 Nabízen od 1. 10. 2004
do 30. 11. 2012
 

Dosáhl jste 50 let věku a platil jste příspěvky na penzijní připojištění alespoň 12 kalendářních měsíců?AnoNe

 

Dosáhl jste 60 let věku, nebo vám byl přiznán důchod z důchodového pojištní (I. pilíř) a platil jste příspěvky na penzijní připojištění alespoň 60 kalendářních měsíců?AnoNe

 

Dosáhl jste 60 let věku a platil jste příspěvky na penzijní připojištění alespoň 60 kalendářních měsíců?AnoNe

  Žádost o výplatu
doživotní penze dle
Penzijního plánu č. 3

Vyplňte formulář Žádost o výplatu doživotní penze dle Penzijního plánu č. 3
a odešlete na adresu: Nádražní 25, 150 00 Praha 5
nebo odevzdejte na pobočce ING Penzijní společnosti

  Žádost o výplatu
doživotní penze dle
Penzijního plánu č. 4

Vyplňte formulář Žádost o výplatu doživotní penze dle Penzijního plánu č. 4
a odešlete na adresu: Nádražní 25, 150 00 Praha 5
nebo odevzdejte na pobočce ING Penzijní společnosti

 

Jaký penzijní plán máte?

Penzijní plán č. 2 Nabízen od 16. 11.1995
do 31. 1. 2000
Penzijní plán č. 3 Nabízen od 1. 2. 2000
do 30. 9. 2004
Penzijní plán č. 4 Nabízen od 1. 10. 2004
do 30. 11. 2012
 

Platil jste příspěvky na penzijní připojištění alespoň 12 kalendářních měsíců a byl vám přiznán invalidní důchod z důchodového zabezpečení?AnoNe

 

Platil jste příspěvky na penzijní připojištění alespoň 36 kalendářních měsíců a byl vám přiznán plný invalidní důchod podle zákona o důchodovém pojištění a nepobíráte starobní penzi?AnoNe

 

Platil jste příspěvky na penzijní připojištění alespoň 36 kalendářních měsíců a byl vám přiznán plný invalidní důchod podle zákona o důchodovém pojištění a nepobíráte starobní penzi?AnoNe

 

Jaký penzijní plán máte?

Penzijní plán č. 2 Nabízen od 16. 11.1995
do 31. 1. 2000
Penzijní plán č. 3 Nabízen od 1. 2. 2000
do 30. 9. 2004
Penzijní plán č. 4 Nabízen od 1. 10. 2004
do 30. 11. 2012
 

Dosáhl jste 50 let věku a platil jste příspěvky na penzijní připojištění alespoň 12 kalendářních měsíců?AnoNe

 

Platil jste příspěvky na penzijní připojištění alespoň 60 kalendářních měsíců a dosáhl jste 60 let věku nebo vám byl přiznán důchod z důchodového pojištní (I. pilíř)?AnoNe

 

Dosáhl jste 60 let věku a platil jste příspěvky na penzijní připojištění alespoň 60 kalendářních měsíců?AnoNe

 

Vaše penzijní připojištění ukončujete výpovědí nebo dohodou a platil jste příspěvky alespoň 12 měsíců?AnoNe

 

Máte ve smlouvě o penzijním připojištění sjednanou výsluhovou penzi a platil jste příspěvky penzijního připojištění minimálně 180 měsíců?AnoNe

  Žádost o výplatu
výsluhové penze
 

Vyplňte formulář Žádost o výplatu výsluhové penze
a odešlete na adresu: Nádražní 25, 150 00 Praha 5
nebo odevzdejte na pobočce ING Penzijní společnosti

  Žádost o výplatu
dávky z
penzijního připojištění

Vyplňte formulář Žádost o výplatu dávky z penzijního připojištění
a odešlete na adresu: Nádražní 25, 150 00 Praha 5
nebo odevzdejte na pobočce ING Penzijní společnosti

 

Litujeme, ale nemáte nárok na zvolený typ dávky. Chcete požádat o odbytné?

 

Pokud je spořicí doba nižší než 12 měsíců, nevznikl vám nárok na žádnou z dávek. Chcete i přesto smlouvu o PP vypovědět?

 

Jakou dávku z Doplňkového penzijního spoření chcete vyplatit?

Starobní penze
na určenou
dobu
Předdůchod Invalidní penze
na určenou
dobu
Jednorázové
vyrovnání
Odbytné

 

Starobní penze je klasická forma výplaty pravidelných dávek účastníkovi ve stanovené výši nebo po stanovenou dobu.

Z části prostředků Ze všech prostředků V kombinaci s
jednorázovým
vyrovnáním

 

Splnil/a jste podmínku čerpaní dávky?  Ano Ne

  Žádost o výplatu
dávky z části
prostředků - penze
 

Formulář - Žádost o výplatu dávky z části prostředků - penze

 

Litujeme, ale nemáte nárok na zvolený typ dávky. Chcete požádat o odbytné?

 

Splnil/a jste podmínku čerpaní dávky?  Ano Ne

  Žádost o výplatu
dávky ze všech
prostředků - penze
 

Formulář - Žádost o výplatu dávky ze všech prostředků - penze

 

Litujeme, ale nemáte nárok na zvolený typ dávky. Chcete požádat o odbytné?

 

Splnil/a jste podmínku čerpaní dávky?  Ano Ne

  Žádost o výplatu
dávky ze všech
prostředků - kombinace
 

Formulář - Žádost o výplatu dávky ze všech prostředků - kombinace jednorázového vyrovnání a penze

 

Litujeme, ale nemáte nárok na zvolený typ dávky. Chcete požádat o odbytné?

 

Předdůchod je zvláštní formou výplaty z doplňkového penzijního spoření, jejímž cílem je usnadnit lidem těsně před důchodem překonat potíže se sháněním a udržením zaměstnání v pokročilém věku. Čerpání této dávky nemá vliv na výši státního důchodu. Stát po dobu trvání předdůchodu hradí zdravotní pojištění.

Ze všech prostředků Z části prostředků

 

Splnil/a jste podmínku čerpaní dávky?  Ano Ne

  Žádost o výplatu
dávky ze všech
prostředků - penze
 

Formulář - Žádost o výplatu dávky ze všech prostředků - penze

 

Nevznikl Vám nárok na předdůchod. Nicméně pokud jste ve věku, který je o 5 let nižší než důchodový věk a současně spořící doba činí alespoň 60 měsíců můžete požádat o starobní penzi.  Ano Ne

 

Litujeme, ale nemáte nárok na zvolený typ dávky. Chcete požádat o odbytné?

 

Splnil/a jste podmínku čerpaní dávky?  Ano Ne

  Žádost o výplatu
dávky z části
prostředků - penze
 

Formulář - Žádost o výplatu dávky z části prostředků - penze

 

Litujeme, ale nemáte nárok na zvolený typ dávky. Chcete požádat o odbytné?

 

Po přiznání třetího stupně invalidity lze čerpat pravidelnou dávku ve formě invalidní penze.

Z části prostředků Ze všech prostředků V kombinaci s
jednorázovým
vyrovnáním

 

Splnil/a jste podmínku čerpaní dávky?  Ano Ne

  Žádost o výplatu
dávky z části
prostředků - penze
 

Formulář - Žádost o výplatu dávky z části prostředků - penze

 

Litujeme, ale nemáte nárok na zvolený typ dávky. Chcete požádat o odbytné?

 

Splnil/a jste podmínku čerpaní dávky?  Ano Ne

  Žádost o výplatu
dávky ze všech
prostředků - penze
 

Formulář - Žádost o výplatu dávky ze všech prostředků - penze

 

Litujeme, ale nemáte nárok na zvolený typ dávky. Chcete požádat o odbytné?

 

Splnil/a jste podmínku čerpaní dávky?  Ano Ne

  Žádost o výplatu
dávky ze všech
prostředků - kombinace

Formulář - Žádost o výplatu dávky ze všech prostředků - kombinace jednorázového vyrovnání a penze

 

Litujeme, ale nemáte nárok na zvolený typ dávky. Chcete požádat o odbytné?

 

Při jednorázovém vyrovnání souhrn všech naspořených prostředků se vyplácí najednou.

Kombinace jednorázového vyrovnání a pravidelné penze Ze všech prostředků

 

Splnil/a jste podmínku čerpaní dávky?  Ano Ne

  Žádost o výplatu
dávky ze všech
prostředků - kombinace

Formulář - Žádost o výplatu dávky ze všech prostředků - kombinace jednorázového vyrovnání a penze

 

Splnil/a jste podmínku čerpaní dávky?  Ano Ne

  Žádost o výplatu
dávky ze všech
prostředků - jednorázově

Formulář - Žádost o výplatu dávky ze všech prostředků - jednorázové vyrovnání

 

Spořil jste alespoň 60 měsíců a zbývá vám méně než 5 let do dosažení důchodu  Ano Ne

 

Litujeme, ale nemáte nárok na zvolený typ dávky. Chcete požádat o odbytné?

 

Trvalá spořící doba dohromady déle než 24 měsíců? Ano Ne

  
Výpověď smlouvy
 

Formulář - Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření

 

Pokud je spořící doba nižší než 24 měsíců, nevznikl Vám nárok na žádnou z dávek. Chcete i přesto smlouvu o DPS vypovědět?

 • Věk o 5 let nižší než důchodový věk
 • Spořicí doba nejméně 60 kalendářních měsíců (5 let)
 • Účastník musí zvolit takovou frekvenci výplaty (měsíční nebo čtvrtletní), aby vyplácená částka byla minimálně 500 Kč
 • dosažení důchodového věku
 • Spořicí doba nejméně 60 kalendářních měsíců (5 let)
 • Účastník musí zvolit takovou frekvenci výplaty (měsíční nebo čtvrtletní), aby vyplácená částka byla minimálně 500 Kč
 • Přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně
 • dosažení důchodového věku
 • Spořicí doba nejméně 60 kalendářních měsíců (5 let)
 • Účastník musí zvolit takovou frekvenci výplaty (měsíční nebo čtvrtletní), aby vyplácená částka byla minimálně 500 Kč
Dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod a placení příspěvků na DPS alespoň po dobu 60 kalendářních měsíců?
 • 5 let před vznikem nároku na důchod
 • Spořící doba nejméně 60 kalendářních měsíců (5 let)
 • Výplata musí být rozvržena tak, aby trvala minimálně 2 roky a zároveň neskončila dříve než 3 roky před dosažením důchodového věku
 • Naspořená taková finanční částka, aby měsíční splátka předdůchodu činila nejméně 30 % průměrné mzdy, vyhlašované MPSV, tzn. minimálně 176 000 Kč.
 • Přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně
 • Dosažení důchodového věku
 • Spořicí doba nejméně 60 kalendářních měsíců (5 let)
 • Účastník musí zvolit takovou frekvenci výplaty (měsíční nebo čtvrtletní), aby vyplácená částka byla minimálně 500 Kč
 • přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně
 • spořicí doba nejméně 36 kalendářních měsíců (3 roky)
 • účastník musí zvolit takovou frekvenci výplaty (měsíční nebo čtvrtletní), aby vyplácená částka byla minimálně 500 Kč

Účastnické fondy ING Penzijní společnosti

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Spořicí účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Fond světových akcií - účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Předdůchody

O co se jedná?

Předdůchod je zvláštní formou výplaty z doplňkového penzijního spoření, jejímž cílem je usnadnit lidem těsně před důchodem překonat potíže se sháněním a udržením zaměstnání v pokročilém věku. Stát po dobu trvání předdůchodu hradí zdravotní pojištění.

Kdy mám nárok na čerpání předdůchodu?

Čerpat předdůchod můžete v případě, že vám zbývá do odchodu do důchodu 5 let a méně a zároveň:

 • přispíváte na doplňkové penzijní spoření minimálně 60 kalendářních měsíců (započítává se i penzijní připojištění),
 • máte naspořeno dost na to, aby splátka předdůchodu dosáhla alespoň 30 % průměrné mzdy (lze vložit i dodatečné prostředky),
 • budete čerpat předdůchod minimálně po dobu dvou let a maximálně po dobu pěti let před odchodem do důchodu.

Čerpání předdůchodu není možné pozastavit ani zrušit.

 

Jak se liší předdůchod a předčasný důchod?

Předdůchod

 • Můžete čerpat vlastní naspořené prostředky ještě před dosažením důchodového věku.
 • Započítává se do pojistné doby klasického důchodu – penze se vám tedy nijak nekrátí.
 • Předdůchod musíte čerpat minimálně po dobu dvou let.

Předčasný důchod

 • Prostředky čerpáte z částky, která byla původně určena na váš klasický důchod.
 • Budete mít nižší penzi – předčasný důchod se nezapočítává do pojistné doby důchodu.
 • Předčasný důchod musíte čerpat minimálně po dobu tří let.
   

Paní Jana má dva roky do důchodu…

Paní Jana pracuje jako účetní v malé firmě a do důchodu jí zbývají ještě 2 roky. Zaměstnavatel se samozřejmě snaží šetřit náklady, ale práci na dohodu a neustále se zvyšující požadavky už paní Jana nemá zapotřebí.

Naštěstí si posledních 10 let spořila na penzijní připojištění měsíční částkou 1000 Kč. S příspěvkem zaměstnavatele a státu celkem naspořila 230 000 Kč. Rozhodne se tedy pro předdůchod – musí jen přestoupit z transformovaného fondu (bývalé penzijní připojištění) do nového fondu doplňkového penzijního spoření a o předdůchod zažádat.

Protože paní Jana uvažuje jako účetní, rozhodne se pro předdůchod v minimální výši (tj. 30 % průměrné mzdy v ČR – 7 554 Kč). Zbytek úspor si paní Jana nechá vyplatit najednou po dosažení důchodového věku.

Až tedy půjde paní Jana za 2 roky v klidu do klasického důchodu, bude pobírat penzi v podobě starobního důchodu z průběžného systému a ještě dostane více než 50 000 Kč svých úspor do začátku.

Jak platit

Příspěvek účastníka

Číslo účtu 5005004433/0800
Variabilní symbol (VS) číslo smlouvy dle registrace u fondu
povinný údaj – 10 znaků (příklad: 0087654321), event. rodné číslo
Konstantní symbol (KS) 0558, 0138 – povinný údaj
Specifický symbol (SS) rodné číslo účastníka – nepovinný údaj – 10 znaků

Informace o tom, jak má účastníkovi přispívat zaměstnavatel najdete zde.


Využijte i vy Doplňkové penzijní spoření

Sjednejte on-line

Doplňkové penzijní spoření je možné sjednat od 1. 1. 2013.

Produkt je vhodný pro nové
i stávající klienty.

Sjednávání produktu Penzijní připojištění
bylo ke dni 30. 11. 2012 ukončeno.

Sjednání již není možné.
Pro stávající klienty Penzijní připojištění pokračuje dál.
Z penzijní reformy vyplývají pro tento produkt změny.

Vyberte si jednu z našich penzijních kalkulaček

Spoříte si na penzi, anebo o tom teprve uvažujete?
Spočítejte si, kolik finančních prostředků celkem naspoříte na důchod.

Máte již nárok na důchod?
Spočítejte si, kolik peněz budete pravidelně dostávat ze svého spoření a v kolika splátkách.
Pokud nárok na důchod zatím nemáte, zjistíte, za jak dlouho jej získáte.

Oranžový dům

Plzeňská 344/1
(budova Zlatý Anděl)
150 00 Praha 5

E-mail: klient@ing.cz
Otevírací doba:
 
Pondělí 8.00–19.00
Úterý 8.00–18.00
Středa 8.00–19.00
Čtvrtek 8.00–18.00
Pátek 8.00–18.00

Klientská linka

844 444 480 klient@ing.cz
Pondělí–Pátek 7.00–19.00
 
O2 0,99 Kč bez DPH za minutu
T-Mobile 3,33 Kč bez DPH za minutu
Vodafone 3,78 Kč bez DPH za minutu
Info
Zavřit

Našli jste to, co jste hledali?

ANO NE

Nahoru